Galina Rymbu w Helikopterze

Galina Rymbu

Galina Rymbu

trzy dymy / три дыма: катынь.

kiedy chcą porozmawiać / когда хотят поговорить

w naszym mieście / в нашем городе

kobieta dyszy / женщина дышит

 

Reklamy

Stanisław Lwowski w Helikopterze

Stanisław Lwowski_zdjęcie Oleg Jakowlew

Stanisław Lwowski

kto w ogniu stoi / кто стоит в огне

Wszystko to eksplodowało / Всё это взорвалось

posłuchajmy głosów innych / давай послушаем голоса других

życie staje się łatwiejsze / жизнь становится легче

Nowa poezja z Ukrainy w Helikopterze

Ukraińscy poeci_8

Nowa poezja z Ukrainy

Олег Богун «Молитва / Ołeh Bohun „Modlitwa”

Ольга Брагина «мои токсичные родственники…» / Olga Bragina „moi toksyczni krewni…”

Сергей Войналович «шея цапли повторяет…» / Siergiej Wojnałowicz „szyja czapli…”

Ярослав Головань «Мой Мартьян» / Jarosław Gołowań „Mój Martian”

Михайло Жаржайло «картинка яку ти пестиш…» / Mychajło Żarżajło „obrazek który pieścisz…”

Ия Кива «соседский мальчик не желая быть замеченным…» Ija Kiwa „chłopiec z sąsiedztwa…”

Александр Кочарян «чтобы спать спокойно…» / Aleksandr Koczarian „by spać spokojnie…”

Миирослав Лаюк «Відлюдник і камінь» / Myrosław Łajuk „Eremita i kamień”

Анна Малігон «Я давно хотіла спитати: як тобі, там, потойбік війни?» / Anna Malihon „dawno chciałam zapytać…”

Евгений Пивень «многолетнее облако…» / Jewgienij Piwień „wieloletnią chmurę…”

Антон Полунин «Кто ты такой…» / Anton Połunin „Kim jesteś…”

Янис Синайко «в кронах зимних деревьев…» / Janis Sinajko „w koronach zimowych drzew…”

Аня Хромова «Важливі Речі» / Ania Chromowa „Ważne rzeczy”

Фридрих Чернышёв «женщины в возрасте от 15 до 45…» / Fridrich Czernyszow „kobiety w wieku od 15 do 45 lat…”

Andriej Sien-Sieńkow w Kontencie

Kontent

СИКВЕЛ КИТАЙСКОЙ КНИГИ ПЕРЕМЕН, СНЯТЫЙ ПО НЕРАБОТАЮЩИМ ТРИГРАММАМ / SEQUEL CHIŃSKIEJ KSIĘGI PRZEMIAN, NAKRĘCONY WEDŁUG NIEDZIAŁAJĄCYCH TRYGRAMÓW

ХРИСТОС. ПИРАТСКИЕ КОПИИ / CHRYSTUS. PIRACKIE KOPIE

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВОЕТОЧИЕ / HORYZONTALNY DWUKROPEK