Nie tylko Orbita w Helikopterze

Orbita+foto

Nie tylko Orbita w Helikopterze

Nie tylko „Orbita” / Не только «Орбита»

Artur Punte / Артур Пунте

Projekty / Проекты Polska, czyli Czerwono-białe kominy Gdańska rozrzucone jak twoje golfy w paski / Польша, или Красно-белые трубы Гданьска разбросаны, как твои полосатые гольфы

Jelena Głazowa / Елена Глазова

Muza rano / Муза утром

tymczasem zbliżała się rocznica wygnania z raju / а меж тем близилась годовщина изгнания из рая

kormak (Wasilij Karasiow) / kormak (Василий Карасёв)

indianie wyławiają sieciami wodę / индейцы вылавливают сетями воду

ależ oczywiście przetrzymamy wszystko / да конечно выдержим что угодно

Lena Szakur / Лена Шакур

ŁATWO / ЛЕГКО

Siemion Chanin / Семён Ханин

wyrzucony z życia na tej plaży / выброшенный из жизни на этот пляж Stojąc tuż nad grobem, nad krawędzią wszystkich grobów / Стоя на краю могилы, на краю всех могил,

Olia Gołowko / Оля Головко

wyhoduję długą długą szyję / отращу длинную длинную шею

biegnę z tobą galopem przez ciasny las / галопом бегу с тобой по тесному лесу

Siergiej Timofiejew / Сергей Тимофеев 

Prawdy / Истины

latopis / летопись

Władimir Jermołajew / Владимир Ермолаев trzynaście sposobów by ujrzeć kafkę / тринадцать способов увидеть кафку piję whisky i słucham jazzu w samotności / пью виски и слушаю джаз в одиночестве

Władimir Swietłow / Владимир Светлов LISTA PRZEBOJÓW / ХИТ-ПАРАД kwiatów magnolii nie widziałem / цветов магнолии не видел

Reklamy

Tania Skarynkina w Helikopterze

Tania Skarynkina photo by Dirk Skiba.jpg

Tania Skarynkina w Helikopterze

1. nurek-wirtuoz / ныряльщик-виртуоз

2. grudniowe trójwiersze: / декабрьские трехстишия:

protest / протест

zmartwychwstanie białogłowych dzieci / воскресение белоголовых детей

ciemne przewody / темные проводы

zagraniczny sen o zimie / заграничный сон о зиме

minus 50 euro / минус 50 евро

na porzuconej działce / на заброшенной даче

3. krótki dziennik rozmyślań o jaskółce / краткий дневник размышлений о ласточке

4. mężczyzna i piłkarz / человек и футболист

5. czerwcowe trójwiersze: / июньские трехстишия:

ty zostaniesz między zębami nielicznych tych

jak bezużyteczny kminek / ты останешься между зубами немногих других как бесполезный тмин

przed burzą / перед грозой

ikona i kotka / икона и кошка

z nowymi siłami cisnę na pedał romantycznej tęsknoty / с новой силою жму на педаль романтической грусти

liścików nie zostawiły / записок не оставили

po bashō / после басё

 

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Polscy poeci_2

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Spis utworów/Содержание подборки:

Zofia Bałdyga / Зофья Балдыга

Jak myśleć zmianę w niezmiennym krajobrazie? /Как представлять смену в неизменном пейзаже?
Postaci dramatu / Персонажи драмы
Spoczywamy na szczytach, na laurach, i na widoku. / Почиваем на вершинах, на лаврах, и на виду.
Inwentaryzacja / Переучёт
Zatoka Armeńska / Армянский залив

Tomasz Bąk / Томаш Бонк

Kanada / Канада
To tu, to tym /То здесь, то этим
Gandhi, mate Gandhi
Pęta miast przy tym to pikuś /Путы городов при сём – пара пустяков
Z samego końca świata macham do was warzywem / С самого края мира махаю вам овощем

Sylwester Gołąb / Сильвестер Голомб

Rewolucjoniści / Революционеры
RAPORT KOGOŚ LEPSZEGO NIŻ PELIKAN / РАПОРТ КОГО-ТО ЛУЧШЕГО ЧЕМ ПЕЛИКАН
Zaburzenia / Расстройства

Marcin Zegadło / Марцин Зегадло

Wolne powietrze / Свободный воздух
ZESTAW DO MIAŻDŻENIA / НАБОР ДЛЯ РАЗДАВЛИВАНИЯ
ZAWSZE ZIEMIA / ВСЕГДА ЗЕМЛЯ
UMARLI I MEBLOŚCIANKI / УМЕРШИЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ

Paulina Pidzik / Паулина Пидзик

(prawo lasu) / (право леса)
(śnieg) / (снег)
(niebieska sukienka) / (голубое платье)
(wilki) / (волки)

Łukasz Jarosz / Лукаш Ярош

Punkty / Пункты
Klasztor / Монастырь
Projekt wiersza / Проект стихотворения
Czynności i stany / Действия и состояния
Piosenka noworoczna / Новогодняя песня
Jednym tchem / На одном дыхании