Nie tylko Orbita w Helikopterze

Orbita+foto

Nie tylko Orbita w Helikopterze

Nie tylko „Orbita” / Не только «Орбита»

Artur Punte / Артур Пунте

Projekty / Проекты Polska, czyli Czerwono-białe kominy Gdańska rozrzucone jak twoje golfy w paski / Польша, или Красно-белые трубы Гданьска разбросаны, как твои полосатые гольфы

Jelena Głazowa / Елена Глазова

Muza rano / Муза утром

tymczasem zbliżała się rocznica wygnania z raju / а меж тем близилась годовщина изгнания из рая

kormak (Wasilij Karasiow) / kormak (Василий Карасёв)

indianie wyławiają sieciami wodę / индейцы вылавливают сетями воду

ależ oczywiście przetrzymamy wszystko / да конечно выдержим что угодно

Lena Szakur / Лена Шакур

ŁATWO / ЛЕГКО

Siemion Chanin / Семён Ханин

wyrzucony z życia na tej plaży / выброшенный из жизни на этот пляж Stojąc tuż nad grobem, nad krawędzią wszystkich grobów / Стоя на краю могилы, на краю всех могил,

Olia Gołowko / Оля Головко

wyhoduję długą długą szyję / отращу длинную длинную шею

biegnę z tobą galopem przez ciasny las / галопом бегу с тобой по тесному лесу

Siergiej Timofiejew / Сергей Тимофеев 

Prawdy / Истины

latopis / летопись

Władimir Jermołajew / Владимир Ермолаев trzynaście sposobów by ujrzeć kafkę / тринадцать способов увидеть кафку piję whisky i słucham jazzu w samotności / пью виски и слушаю джаз в одиночестве

Władimir Swietłow / Владимир Светлов LISTA PRZEBOJÓW / ХИТ-ПАРАД kwiatów magnolii nie widziałem / цветов магнолии не видел

Tania Skarynkina w Helikopterze

Tania Skarynkina photo by Dirk Skiba.jpg

Tania Skarynkina w Helikopterze

1. nurek-wirtuoz / ныряльщик-виртуоз

2. grudniowe trójwiersze: / декабрьские трехстишия:

protest / протест

zmartwychwstanie białogłowych dzieci / воскресение белоголовых детей

ciemne przewody / темные проводы

zagraniczny sen o zimie / заграничный сон о зиме

minus 50 euro / минус 50 евро

na porzuconej działce / на заброшенной даче

3. krótki dziennik rozmyślań o jaskółce / краткий дневник размышлений о ласточке

4. mężczyzna i piłkarz / человек и футболист

5. czerwcowe trójwiersze: / июньские трехстишия:

ty zostaniesz między zębami nielicznych tych

jak bezużyteczny kminek / ты останешься между зубами немногих других как бесполезный тмин

przed burzą / перед грозой

ikona i kotka / икона и кошка

z nowymi siłami cisnę na pedał romantycznej tęsknoty / с новой силою жму на педаль романтической грусти

liścików nie zostawiły / записок не оставили

po bashō / после басё

 

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Polscy poeci_2

В вестнике современного искусства „Цирк „Олимп” TV”, „На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии”

W heroldzie sztuki współczesnej Cyrk „Olimp” TV (Samara) w moim przekładzie oraz Sergo Musztatowa Не Два (Серго Муштатов)Zofia Bałdyga (Зофья Балдыга), Tomasz Bąk (Томаш Бонк), Sylwester Gołąb (Сильвестер Голомб), Marcin Zegadło(Марцин Зегадло), Paulina Pidzik (Паулина Пидзик), Łukasz Jarosz (Лукаш Ярош).

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Spis utworów/Содержание подборки:

Zofia Bałdyga / Зофья Балдыга

Jak myśleć zmianę w niezmiennym krajobrazie? /Как представлять смену в неизменном пейзаже?
Postaci dramatu / Персонажи драмы
Spoczywamy na szczytach, na laurach, i na widoku. / Почиваем на вершинах, на лаврах, и на виду.
Inwentaryzacja / Переучёт
Zatoka Armeńska / Армянский залив

Tomasz Bąk / Томаш Бонк

Kanada / Канада
To tu, to tym /То здесь, то этим
Gandhi, mate Gandhi
Pęta miast przy tym to pikuś /Путы городов при сём – пара пустяков
Z samego końca świata macham do was warzywem / С самого края мира махаю вам овощем

Sylwester Gołąb / Сильвестер Голомб

Rewolucjoniści / Революционеры
RAPORT KOGOŚ LEPSZEGO NIŻ PELIKAN / РАПОРТ КОГО-ТО ЛУЧШЕГО ЧЕМ ПЕЛИКАН
Zaburzenia / Расстройства

Marcin Zegadło / Марцин Зегадло

Wolne powietrze / Свободный воздух
ZESTAW DO MIAŻDŻENIA / НАБОР ДЛЯ РАЗДАВЛИВАНИЯ
ZAWSZE ZIEMIA / ВСЕГДА ЗЕМЛЯ
UMARLI I MEBLOŚCIANKI / УМЕРШИЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ

Paulina Pidzik / Паулина Пидзик

(prawo lasu) / (право леса)
(śnieg) / (снег)
(niebieska sukienka) / (голубое платье)
(wilki) / (волки)

Łukasz Jarosz / Лукаш Ярош

Punkty / Пункты
Klasztor / Монастырь
Projekt wiersza / Проект стихотворения
Czynności i stany / Действия и состояния
Piosenka noworoczna / Новогодняя песня
Jednym tchem / На одном дыхании