Dmitrij Kuźmin w Wakacie

Wakat_Kuźmin.jpg

http://wakat.sdk.pl/wiersze-188/?fbclid=IwAR3Z5HDWTWy4x6N8AnlJphKwSVKecml0snCwtNEz7TBdCP4NstVNXjg0Oas

w nowym wydaniu Wakatu, w moim tłumaczeniu
Dmitrij Kuźmin Дмитрий Кузьмин (Dmitry Kuzmin)
в моём переводе, в свежем выпуске общественно-литературного журнала Wakat (Варшава) http://wakat.sdk.pl/wiersze-188/:

„tak wiele zła…” / «как много зла…»

„małżowina uszna…” (Andriejowi Sieńkowowi) / „ушная раковина…” (Андрею Сенькову)

Z „cyklu warszawskiego” / Из „Варшавского цикла”

„Dobry chłopiec co rano…” (Linor) / „Хороший мальчик каждое утро…” (Линор)

„idziemy w objęciach…” (K.K.) / «мы идем обнявшись…» (K.K.)

Pamięci Gienricha Sapgira / Памяти Генриха Сапгира

„lubić wyjaśniać…” / «любить объяснять…»

„— Arkadij był bogiem…” / «— Аркадий был бог…»

Rodzina / Семья

„Jedyny sympatyczny chłopak…” / «Единственный симпатичный мальчик…»

Томаш Пежхала в „Воздухе”

Vozduch_2018_Misiak

в „Воздухе” Томаш Пежхала (в переводе Сергея Муштатова), Tomasz Pierzchała w przekładzie Sergo Musztatowa, w piśmie (poświęconemu współczesnej poezji) „Wozduch” („Powietrze”)*

http://www.litkarta.ru/projects/…/issues/2018-36/pierzchala/

2 головы как ∞

Томаш Пежхала (Tomasz Pierzchała) / Перевод с польского Сергей Муштатов:

(от солнца) кожа становится зелёной / (od słońca) skóra staje się zielona

2 головы как ∞ / dwie głowy jak ∞

действие (на борту) / działanie (na pokładzie)

наши птицы / nasze ptaki

запасы жизни плотины с диска (обратная сторона песчинки) / zapasy życia tamy z dysku (niewidoczna strona ziarenka piasku)

урок горения / lekcja spalania

переходя мост / przechodząc most

*„Poziom rozmów o poezji w piśmie (…) taki, jakbyśmy żyli w wolnym, przepięknym, skomplikowanym kraju, przykładamy wagę do szczegółów, jesteśmy skrupulatni, wykształceni i nieśmiertelni.” (jak mówił jeden z poetów „Wozducha”).

„Autorów różnych pokoleń (…) łączy (...) poszukiwanie nowych możliwości (…) dążenie do przekraczania granic…” . (jak pisze redakcja pisma).

Oprócz wierszy w „Wozduchu” można znaleźć prozę poetycką, przeglądy, manifesty, krytykę literacką oraz przekłady poezji ze wszystkich zakątków świata.

Na przestrzeni ostatnich lat w czasopiśmie zostały opublikowane wiersze następujących polskich poetów:

Marcin Świetlicki, Mirosław Marcol, Bianka Rolando, Wojciech Pestka, Piotr Kępiński, Juliusz Gabryel, Mirosław Gabryś, Adam Wiedemann, Małgorzata Karczak, Roman Honet, Andrzej Sosnowski, Marcin Sendecki, Małgorzata Lebda.

Искренне благодарим Дмитрий Кузьмин (Dmitry Kuzmin)!