Dmitrij Strocew w Helikopterze

Obrazek

Dmitrij Strocew_foto Roman Jekimow_Berlin

w nowym numerze Helikoptera, w moim tłumaczeniu https://opt-art.net/helikop…/3-2019/dmitrij-strocew-wiersze/

Строцев Дмитрий (Strotsev Dmitry) в моём переводе, в свежем выпуске литературного журнала Helikopter (Вроцлав):

„przez dwadzieścia lat…” / „за двадцать лет…”

„pokłóciliśmy się…” / „поспорили…”

schody / лестница

„nie słup soli…” / „не столб соляной…”

„historia uczy…” / „история учит…”

„światełko moje…” / „свет мой…”

„młodsze stadko ptaków…” / „младшая стайка птиц…”

szybki taniec / быстрый танец

„dzieci biegnijcie w górę…” / „дети бегите вверх…”

na plac / на площадь

„nasz batiuszka…” / „наш батюшка…”

„usta wypiły niebo…” / „губы выпили небо…”