Andriej Krasniaszczych na wydawnictwo j

Andriej Krasniaszczych w moim tłumaczeniu na stronie wydawnictwo j. Андрій Краснящих у моєму перекладі

на порталі літературно-видавничого проєкту „wydawnictwo j” (Вроцлав)

http://wydawnictwoj.pl/uncategorized/pismo/proza/andriej-krasniaszczych-charkow-pod-bombami-dzien-18-zapiski-charkowianina/