Gienrich Pomierancew w Drobiazgach

Ilustracja: Magdalena Tryba

w Drobiazgach, w moim tłumaczeniu Gienrich Pomierancew Генрих Померанцев в моём переводе, в польском литературном журнале малых форм Drobiazgi (Мелочи) с избранными текстами http://magazyn-drobiazgi.pl/gienrich-pomierancew-w…/:”ciało leżące…” / „тело лежащее…”, „włosy na głowie…” / „волосы на голове…”, „śmierci lustra…” / „смерть зеркала…”, „ziemia przewraca się…” / „земля переворачивается…”, „na złodzieju czapka…” / „на воре и шапка…”,”jedna noga tam…” / „одна нога там…”, „królik nauczył mnie…” / „кролик научил меня…”, „przyśnił mi się wiersz…” / „приснилось стихотворение…”, „sztuczka ze znikającym…” / „фокус с исчезновением…”, „i ja usiadłem…” / „вот и я сел…”, „wateczka z krwią…” / „ваточка с кровью…”, „proszę nie zasłaniaj…” / „пожалуйста не закрывай…”