Kiriłł Korczagin

.

* * *

.

jeśli mówić

o badaczach

to jeden napisze: być może dlatego

grają głowami jeńców w piłkę nożną

by prewencyjnie nastraszyć tych

którzy mogą zranić nieśmiałą duszę

obrońców pastwisk i gór

ze szlachetnych pobudek

o współobywatelach:

gdy zakiełkuje im myśl

jeśli ci, którzy wyszli na zakupy

nie wrócą –

nie inaczej jak dobrzy ludzie

chronią telewidzów

przed demoralizującymi wstrząsami

i czarnookie dziewice

opiewane w rosyjskiej literaturze

zobaczą na miejscu zniszczone wsie

pozieleniałe ruiny

bulwary kawiarń i punkty sprzedaży

metaliczny blask Oświecenia

.

Reklamy