Łesyk Panasiuk na wydawnictwo j

autor zdjęcia_Walentyn Kuzan

Wybór wierszy Łesyka Panasiuka Lesyk Panasiuk

w moim tłumaczeniu na stronie wydawnictwo j.

На порталі літературно-видавничого проєкту „wydawnictwo j” (Вроцлав) – Лесик Панасюк

з добіркою вибраного у моєму перекладі.

http://wydawnictwoj.pl/uncategorized/pismo/poezja/lesyk-panasiuk-w-tlumaczeniu-tomasza-pierzchaly-wiersze/