Współczesna polska poezja w Paradigmie

Paradigma

Парадигма №1/19 – есть – больше – современная польская поэзия #1

Miło mi poinformować, że wielojęzyczne Czasopismo „Paradigma” (contemporary poetry practices) jest już online.
Zapraszam do lektury, zanim ukaże się jego papierowa wersja.
W pierwszym numerze – mini wybór „współczesnej polskiej poezji” w moim przekładzie:

Paradigma

Анна Матысяк / Anna Matysiak, Цезарий Домарус / Cezary Domarus, Паулина Пидзик / Paulina Pidzik, Зофья Балдыга / Zofia Bałdyga, Войцех Вильчик / Wojtek Wilczyk , Анна Адамович / Ania Adamowicz

Перед выходом и презентацией бумажной версии многоязычного журнала «Парадигма» (contemporary poetry practices) – запущен сайт проекта: https://prdg.me/

В первом выпуске – небольшая подборка «современной польской поэзии» в моём переводе:
 
Анна Матысяк / Anna Matysiak, Цезарий Домарус / Cezary Domarus, Паулина Пидзик / Paulina Pidzik, Зофья Балдыга / Zofia Bałdyga, Войцех Вильчик / Wojtek Wilczyk , Анна Адамович / Ania Adamowicz
 

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Polscy poeci_2

В вестнике современного искусства „Цирк „Олимп” TV”, „На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии”

W heroldzie sztuki współczesnej Cyrk „Olimp” TV (Samara) w moim przekładzie oraz Sergo Musztatowa Не Два (Серго Муштатов)Zofia Bałdyga (Зофья Балдыга), Tomasz Bąk (Томаш Бонк), Sylwester Gołąb (Сильвестер Голомб), Marcin Zegadło(Марцин Зегадло), Paulina Pidzik (Паулина Пидзик), Łukasz Jarosz (Лукаш Ярош).

На одном дыхании: новые переводы современной польской поэзии

Spis utworów/Содержание подборки:

Zofia Bałdyga / Зофья Балдыга

Jak myśleć zmianę w niezmiennym krajobrazie? /Как представлять смену в неизменном пейзаже?
Postaci dramatu / Персонажи драмы
Spoczywamy na szczytach, na laurach, i na widoku. / Почиваем на вершинах, на лаврах, и на виду.
Inwentaryzacja / Переучёт
Zatoka Armeńska / Армянский залив

Tomasz Bąk / Томаш Бонк

Kanada / Канада
To tu, to tym /То здесь, то этим
Gandhi, mate Gandhi
Pęta miast przy tym to pikuś /Путы городов при сём – пара пустяков
Z samego końca świata macham do was warzywem / С самого края мира махаю вам овощем

Sylwester Gołąb / Сильвестер Голомб

Rewolucjoniści / Революционеры
RAPORT KOGOŚ LEPSZEGO NIŻ PELIKAN / РАПОРТ КОГО-ТО ЛУЧШЕГО ЧЕМ ПЕЛИКАН
Zaburzenia / Расстройства

Marcin Zegadło / Марцин Зегадло

Wolne powietrze / Свободный воздух
ZESTAW DO MIAŻDŻENIA / НАБОР ДЛЯ РАЗДАВЛИВАНИЯ
ZAWSZE ZIEMIA / ВСЕГДА ЗЕМЛЯ
UMARLI I MEBLOŚCIANKI / УМЕРШИЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ

Paulina Pidzik / Паулина Пидзик

(prawo lasu) / (право леса)
(śnieg) / (снег)
(niebieska sukienka) / (голубое платье)
(wilki) / (волки)

Łukasz Jarosz / Лукаш Ярош

Punkty / Пункты
Klasztor / Монастырь
Projekt wiersza / Проект стихотворения
Czynności i stany / Действия и состояния
Piosenka noworoczna / Новогодняя песня
Jednym tchem / На одном дыхании