Роман Хонет в Листке

Łystok_2018Роман Хонет в Листке в переводах с польского Серго Муштатовa и моём.

Roman Honet w ukraińskiej gazecie literackiej „Łystok” („Listok”) w przekładach Sergo Musztatowa i moim.

mnich w telewizji / монах по телевизору

jeżeli brak trwać może / если отсутствие длиться может