Stanisław Lwowski w Four Centuries

http://perelmuterverlag.de/FC182018.pdf

Stanisław Lwowski / Станислав Львовский

Z cyklu „39,41” / Из цикла „39,41”

Krótka opowieść o nierozróżnialnym / Краткий пересказ о неразличимом

Stanisław Lwowski w Helikopterze

Stanisław Lwowski_zdjęcie Oleg Jakowlew

Stanisław Lwowski

kto w ogniu stoi / кто стоит в огне

Wszystko to eksplodowało / Всё это взорвалось

posłuchajmy głosów innych / давай послушаем голоса других

życie staje się łatwiejsze / жизнь становится легче